EN | GR | DE | RU | HEB
  • אטיקה

  •  אווביה

  •  ארגולידה

על החברה

ראשית  / על החברה
חברת טזימספלוס, בסניפה הראשי בעיר חלקידז, פועלת בשוק משנת 1972, המספקת שירותים ברמה גבוהה בתחום התכנון והבנייה. בשנת 2008 בעקבות הפיתוח הטבעי בשוק נוסדה חברת הבנייה "טזימס אואואו", אשר הפיצה את עסקה בשטחי אטיקה באיזור פורטו חלי.
 
החברה שלנו מורכבת בצוות מקצוענים ועובדים בעלי ניסיון, באחריות מלאה מממשת תכניות מכל רמה בכבוד לתרבות המקומית ובהתחשבות במידות כספיות, אשר ישמשו לכל מקרה בנפרד. בעלת הידע הרחב ובהשתלמות מתמדת, צוותנו  מציע שירותי ייעוץ והצעות ההשקעה, בראש ובראשונה בהתחשבות בענייני לקוחותיה.

חברת טזימספלוס, בסניפה הראשי בעיר חלקידז, פועלת בשוק משנת 1972, המספקת שירותים ברמה גבוהה בתחום התכנון והבנייה. בשנת 2008 בעקבות הפיתוח הטבעי בשוק נוסדה חברת הבנייה "טזימס אואואו", אשר הפיצה את עסקה בשטחי אטיקה באיזור פורטו חלי.
 
החברה שלנו מורכבת בצוות מקצוענים ועובדים בעלי ניסיון, באחריות מלאה מממשת תכניות מכל רמה בכבוד לתרבות המקומית ובהתחשבות במידות כספיות, אשר ישמשו לכל מקרה בנפרד. בעלת הידע הרחב ובהשתלמות מתמדת, צוותנו  מציע שירותי ייעוץ והצעות ההשקעה, בראש ובראשונה בהתחשבות בענייני לקוחותיה.