EN | GR | DE | RU | HEB
  • אטיקה

  •  אווביה

  •  ארגולידה

פילוסופיה

ראשית  / פילוסופיה
בכל תכנית, עם גישה מתמידה לכיוונים החדשים בו-זמנית, מטרתנו לשפר את חייהם של האנשים המשתמשים בה. משום כך תהליך התכנון והבנייה קודם כל מקבל בחשבון את צרכי הלקוח, בשילוב השפעתה הסוציאלית והאקולוגית של התכנית.

ההבנה ההדדית עם הלקוח מהווה עיקרון חשוב של כל תכנית ומטרתה להגיש ללקוח תמונה מלאה של התוצאה הסופית לפני התחלת מימוש התכנית. בשמירת לוח הזמנים בקפדנות אנו באחריות הולמת מתכננים ובונים בניינים המכסים במלוא את צרכי המזמינים, המשתלבים באופן הרמוני בסביבה, המקבלים בחשבון כיוונים אדריכליים מודרניים, שיטות חדשות (בהתאם לתקנים בינלאומיים) והמחסכים אנרגיה ואמצעים.

בכל תכנית, עם גישה מתמידה לכיוונים החדשים בו-זמנית, מטרתנו לשפר את חייהם של האנשים המשתמשים בה. משום כך תהליך התכנון והבנייה קודם כל מקבל בחשבון את צרכי הלקוח, בשילוב השפעתה הסוציאלית והאקולוגית של התכנית.

ההבנה ההדדית עם הלקוח מהווה עיקרון חשוב של כל תכנית ומטרתה להגיש ללקוח תמונה מלאה של התוצאה הסופית לפני התחלת מימוש התכנית. בשמירת לוח הזמנים בקפדנות אנו באחריות הולמת מתכננים ובונים בניינים המכסים במלוא את צרכי המזמינים, המשתלבים באופן הרמוני בסביבה, המקבלים בחשבון כיוונים אדריכליים מודרניים, שיטות חדשות (בהתאם לתקנים בינלאומיים) והמחסכים אנרגיה ואמצעים.