EN | GR | DE | RU | HEB
  • אטיקה

  •  אווביה

  •  ארגולידה

מתחמי מגורים

ראשית  / תכניות

מתחם של שלוש וילות עם בריכות שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 5 בתים קטנים

Skorponeri, Viotia

מתחם של שש וילות

Kanithos, Chalkida

מתחם של תשע דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 10 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 15 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 47 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia


מתחם של שלוש וילות עם בריכות שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 5 בתים קטנים

Skorponeri, Viotia

מתחם של שש וילות

Kanithos, Chalkida

מתחם של תשע דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 10 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 15 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia

מתחם של 47 דירות עם בריכת שחייה

Skorponeri, Viotia