EN | GR | DE | RU | HEB
  • אטיקה

  •  אווביה

  •  ארגולידה

מתחם של שלוש וילות עם בריכות שחייה

ראשית  / מתחמי מגורים

פרויקט: מתחם של שלוש וילות עם בריכות שחייה

מיקום: Skorponeri, Viotia

מצב הפרויקט:  תכנון מפורט

מתכננים:  Vazana Architects


פרויקט: מתחם של שלוש וילות עם בריכות שחייה

מיקום: Skorponeri, Viotia

מצב הפרויקט:  תכנון מפורט

מתכננים:  Vazana Architects